home | contact

Prikkelbare darm/Fodmap


Een goede begeleiding door de diëtist is hierbij noodzakelijk, om het dieet op een goede manier toe te passen, gevarieerd te eten, en tekorten aan vitaminen en mineralen te voorkomen.
Uit onderzoek blijk dat bij ongeveer 75% van de PDS-patiënten de klachten verminderen door dit dieet. 

[keer terug]